Τι να κάνουμε σε περίπτωση που χάσουμε το σκύλο μας.