Πάνες Εκπαίδευσης Σκύλου 55x56cm 30τεμαχίων (1400ml) Simple Solution