Νυχοκόπτης για Μικρόσωμες Φυλές Small 6×12,5cm Ferribiella PTT273