Γάντι Καθαρισμού και Στεγνώματος με Μικροΐνες Ferribiella PTTS1009