Αντιμικροβιακό Dental Bone Κοτόπουλο Small Ferribiella FX49