Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Σκύλου 22cm Ferribiella TP63