Ανθεκτικό Παιχνίδι Σκύλου Rope + Dumbbell 31cm Ferribiella FX70