Ανθεκτικό Παιχνίδι Σκύλου με Ήχο Ferribiella Fuxtreme Ball 8cm