Σκηνή Σκίαστρο Για Την Παραλία 91x94x89cm Alcott BBL MA OS SC