Πάνες Εκπαίδευσης Σκύλου 55x56cm 56τεμαχίων (1400ml) Simple Solution