Πάνες Εκπαίδευσης Σκύλου 55x56cm 14τεμαχίων (1400ml) Simple Solution MN90628