Ελκυστικό Ούρησης Σκύλου Εξωτερικού Χώρου Simple Solution MN93000