Εκπαιδευτικό Σαμαράκι Σκύλου για Αποτροπή Τραβήγματος Muskehounds Small Dashi DFH037