Εκπαιδευτικό Σαμαράκι Σκύλου για Αποτροπή Τραβήγματος Muskehounds Medium Dashi DFH038