Εκπαιδευτικό Σαμαράκι Σκύλου για Αποτροπή Τραβήγματος Muskehounds Large Dashi DFH039