Προστατευτικό Κάλυμμα Αυτοκινήτου 140x150cm Farm Company