Εργαλείο Αφαίρεσης Παρασίτων 2τεμ Ferribiella PTT100