Μονοπρωτεϊνική Ξηρά Τροφή Σκύλου Κουνέλι Medium / Large 12kg Oasy OA-166