Μονοπρωτεϊνική Ξηρά Τροφή Σκύλου Πάπια Medium / Large 2,5kg Oasy