Μονοπρωτεϊνική Ξηρά Τροφή Σκύλου Πάπια Medium / Large 12kg Oasy