Μονοπρωτεϊνική Ξηρά Τροφή Σκύλου Κουνέλι Medium / Large 2,5kg Oasy OA-164