Κέρατο Βουβαλιού Large Highland Dog Chews BUFFALO L